SIPRI, forkortelse for eng. Stockholm International Peace Research Institute, det svenske fredsforskningsinstituttet, opprettet 1966. SIPRI regnes som et av verdens ledende forskningsinstitutter innen freds- og konfliktforskning. Utgir en rekke publikasjoner, bl.a. årboken SIPRI Yearbook siden 1969.