Janne Haaland Matlary, norsk statsviter og politiker (KrF); dr.philos. Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1987–92. Forskningsdirektør ved ARENA-senteret ved Universitetet i Oslo 1995–97. Statssekretær i Utenriksdepartementet 1997–2000. Fra 2001 professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Matlary har særlig vært opptatt av sikkerhetspolitikk og EU-spørsmål. Hun er også rådgiver for flere pavelige råd.