Jens Andreas Christophersen, norsk statsviter, dr.philos. Ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1956, som professor 1985–93. Særlig kjent for arbeider om demokrati, revolusjon og representasjon, og som en ivrig samfunnsdebattant. Utgav bl.a. The Meaning of Democracy (1966), Verdensrevolusjonen som ble vekk (1968).