Daniel Heradstveit, norsk samfunnsforsker, dr.philos., bror av P. Ø. Heradstveit. Var forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1975–85 og direktør 1979–81; siden 1985 har han vært forsker. 1985–96 professor II i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, 1995–99 også politisk rådgiver i Statoil. Heradstveits forskning er særlig knyttet til Midtøsten, Sentral-Asia og Kaukasus, og mer generelt til politisk kommunikasjon. Han har bl.a. publisert The Arab-Israeli Conflict. Psychological Obstacles to Peace (1979, dr.avh.), Norsk Utenrikspolitikk (red. med J. J. Holst, 1985), Politisk kommunikasjon: introduksjon til semiotikk og retorikk (med T. Bjørgo, 2. utg. 1992) og Etnisk nasjonalisme. Konflikter i Kaukasus og Sentral-Asia (med A. Grannes, 1994), Democracy and Oil: The Case of Azerbaijan(2001) og Oil in the Gulf. Obstacles to Democracy and Development (2004, red. med H. Hveem).