Stein Kuhnle, norsk samfunnsforsker, cand.polit. Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen fra 1982. Hans forskning er særlig knyttet til velferdsstatens utvikling og mer allment til stats- og nasjonsbyggingsprosesser og demokratisering, alt i et komparativt perspektiv. Kuhnle er påvirket av sin lærer Stein Rokkan og har ført viktige sider ved Rokkans arbeider videre. Han deltar aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid og i sentrale lederverv ved Universitetet i Bergen. Fra 2005 er han tilknyttet det nystartede Hertie School of Governance i Berlin. Har utgitt bl.a. Velferdsstaten (1985), Det politiske samfunn. Linjer i norsk statsvitenskap (red. 1986), Government and the Voluntary Sector (red. med P. Selle, 1992), State Formation, Nation-Building, and Mass-Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan (red. med P. Flora og D. Urwin, 1995) og Den norske velferdsstaten (med A. Hatland og T. I. Romøren, 1996 og senere utgaver).