Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeidspsykologi er en disiplin innenfor psykologien som undersøker psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger.  Et sentralt tema i arbeidspsykologi er hvordan organisasjoner, gjennom rekruttering og seleksjon, kan ansette de rette medarbeiderne, og hvordan man gjennom ledelse og oppfølging av arbeidstakere kan fremme mestring, arbeidsglede og motivasjon. Forskere og praktikere innenfor feltet er opptatt av hva som bidrar til et velfungerende arbeidsmiljø med gode forhold for medvirkning, samarbeid og kompetanseutvikling. Hele artikkelen