Arbeidspsykologi er en disiplin innenfor psykologien som undersøker psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger.Et sentralt tema i arbeidspsykologi er hvordan organisasjoner, gjennom rekruttering og seleksjon, kan ansette de rette medarbeiderne, og hvordan man gjennom ledelse og oppfølging av arbeidstakere kan fremme mestring, arbeidsglede og motivasjon. Hele artikkelen