Arbeids- og organisasjonspsykologi

Fagansvarlig

Ingvild Sagberg

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 14 artikler: