arbeidsmotivasjon

Artikkelstart

Arbeidsmotivasjon betegner de faktorene som setter i gang og styrer arbeidsrelatert atferd.

Arbeidsmotivasjon påvirker hva man gjør, og hvilken innsats man legger ned for å få til en arbeidsoppgave. Slik vil arbeidsmotivasjon påvirke folks prestasjoner og produktivitet i arbeidslivet. Det er derfor viktig å forstå hva som skaper arbeidsmotivasjon hos ulike mennesker.

Det finnes mange teorier om hva som påvirker arbeidsmotivasjon, og hvilke insentiver som fungerer best når det gjelder å motivere arbeidstakere. Enkelte teorier legger vekt på forventninger om å oppnå noe som er ønsket, mens andre teorier trekker fram hvordan målsettinger motiverer til handling og ytelse. Et ønske om å hjelpe eller være til nytte for andre kan også motivere til innsats i arbeidslivet: Dette kalles prososial motivasjon.

Som for motivasjon generelt skilles det gjerne mellom indre og ytre insentiver, som igjen kan skape indre og ytre motivasjon.

  • Indre motivasjon handler om at man motiveres til innsats av å oppleve at arbeidet er meningsfylt, interessant og gir glede.
  • Ytre motivasjon snakker vi om når atferden er rettet mot å oppnå en form for ytre belønning eller konsekvens.

Trekk ved både person og situasjon vil påvirke hva som er mest effektivt som motivasjon. Indre motivasjon viser seg imidlertid ofte å henge sammen med bedre prestasjoner. Begrepet psykologisk myndiggjøring blir brukt for å beskrive en økt indre oppgavemotivasjon i form av at en medarbeider opplever mening, mestring, selvbestemmelse og påvirkning. På grunnlag av dette orienterer medarbeideren seg aktivt mot sin rolle i arbeidet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Buch, R., Dysvik, A. og Kuvaas, B. (2016). Produktiv motivasjon i arbeidslivet. Oslo: Cappelen Damm.
  • Nerstad, C.G.L. og Kuvaas, B. (2017). Motivasjon og prestasjon. I S.V. Einarsen, Ø.L. Martinsen og A. Skogstad (red.), Organisasjon og ledelse (s. 87-110). Oslo: Gyldendal.
  • Ryan, R.M. og Deci, E.L. (2017) Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg