jobbkarakteristika

Artikkelstart

Jobbkarakteristika er vesentlige kjennetegn ved en jobb. Ved å kartlegge slike kjennetegn ved ulike jobber kan man sammenligne jobber og undersøke om bestemte kjennetegn ved jobben har sammenheng med andre faktorer, som for eksempel arbeidsmotivasjon eller jobbtilfredshet.

Teorier om jobbkarakteristika, eller jobbkjennetegn, handler om hvilke egenskaper ved en jobb som er vesentlige for at mennesker skal fungere godt i den. Formålet med slike teorier er å kunne designe jobber som gjennom å skape positive psykologiske tilstander fremmer for eksempel motivasjon, tilfredshet og produktivitet.

Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell

Blant de mest kjente jobbkarakteristikamodellene er den som ble foreslått av J. Richard Hackman og Greg R. Oldham: Job Characteristics Theory (JCT). Ifølge denne teorien vil motivasjonspotensialet til en jobb kunne beregnes med utgangspunkt i følgende karakteristika:

  • Ferdighetsvariasjon: Om jobben krever variasjon i ferdigheter og tilbyr ulike oppgaver
  • Oppgaveidentitet: Om jobben er lagt opp slik at arbeidstakeren kan utføre et helt og identifiserbart stykke arbeid
  • Betydning: Om jobben har betydning i den forstand at den har påvirkning på andre og deres liv – i eller utenfor organisasjonen
  • Autonomi: I hvilken grad arbeidstakeren er fri til å gjøre jobben på sin måte og selv vil stå ansvarlig for resultatet
  • Tilbakemelding: I hvilken grad arbeidsprosessene gir mulighet for tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidstakerens prestasjoner

Ifølge Hackman og Oldham vil ferdighetsvariasjon, oppgaveidentitet og betydning være nødvendig for at jobben skal oppleves som meningsfull. De to siste kjennetegnene, autonomi og tilbakemelding, kobles til to andre kritiske psykologiske tilstander, henholdsvis opplevd ansvar og kunnskap om resultater.

Gjennom disse psykologiske tilstandene vil jobbens karakteristika kunne skape høyere motivasjon, bedre prestasjoner og større tilfredshet med jobben, i tillegg til å minske fravær og gjennomtrekk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Furnham, A. (2005). The psychology of behaviour at work: The individual in the organization. 2. utgave. Hove: Psychology Press.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg