Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret og til det å utøve ledelse.

Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse. 

Ledelse kan defineres på ulike måter, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Lederrollen innebærer noe mer enn det å være administrator, det handler også om å fronte organisasjonen, føre an og ta initiativ i møte med omgivelser som stadig endrer seg.

Begrepet ledelse har utviklet seg og vokst i utbredelse ved siden av utviklingen av moderne forretningsvirksomhet. Ledelse som fenomen har etter hvert også blitt gjenstand for utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet.

Det finnes en rekke teorier om hvordan ledelse bør forstås og om hvordan ledelse påvirker mennesker i organisasjoner. Det er vanlig å dele teorier om ledelse inn i:

  • Lederegenskapsteorier, der lederens egenskaper i form av personlighetstrekk, intelligens eller motivasjon er avgjørende. Dette er en tradisjonell forståelse av lederskap, og den eldste teorien er den såkalte «great man»-teorien, eller «teorien om den store mann», som går ut på at noen er naturlige ledere uavhengig av situasjon.

  • Lederatferdsteorier, som vektlegger atferd framfor egenskaper. Her er man opptatt av lederstil, måten lederen opptrer på og hva som vektlegges mest i utøvelsen av ledelse, for eksempel om det er relasjoner eller oppgaveutførelse.

  • Samspillsteorier, også kalt situasjonsbestemte teorier, der ledelse forstås som et samspill mellom person og situasjon.

Transformasjonsledelse, karismatisk ledelse og kvalitetsledelse er begreper man ofte møter i nyere ledelsesteori. Det kan diskuteres hvorvidt disse teoriene passer inn under kategoriene ovenfor, eller om det er helt nye måter å tenke ledelse på.

Lederutvikling handler om å styrke lederes kunnskaper og ferdigheter, men også om å fremme lederes personlige utvikling og forståelse av hvordan de selv fungerer i rollen som leder. Lederutvikling er blitt et stort markedsområde med et bredt spekter av kurs og tilnærminger, som reflekterer ulike forståelser av hva som er viktig i utøvelse av lederskap. For eksempel vil noen fremheve ledelsesutvikling framfor lederutvikling dersom samspillet mellom leder og resten av organisasjonen står i sentrum.

Tverrkulturell ledelsesforskning er et eget felt innenfor ledelsesfaget, der man blant annet ser på hvordan ulike ledelsesformer fungerer på tvers av geografiske og kulturelle skillelinjer.

  • Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Brochs-Haukedal, W. (2010). Arbeids- og lederpsykologi. 8. utg. Oslo: Cappelen Damm AS.
  • Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.