Personalledelse er ledelse og administrasjon av medarbeiderne, også omtalt som personalet, i en virksomhet.

Temaet omfatter både fagområdet og den praktiske utførelsen av strategisk eller operativ personalledelse. Strategisk personalledelse viser til målrettet arbeid og utvikling, mens operativ personalledelse handler om å dekke behov og løse oppgaver og problemer som oppstår i den daglige virksomheten.

Ulike områder

Sentrale temaer og arbeidsområder innenfor personalledelse er:

Strategisk og operativ

Flere av disse områdene og oppgavene vil ha både strategiske og operative sider. Det er en fordel om de ulike sidene støtter opp om hverandre. For eksempel er rekruttering av nye medarbeidere operativt i form av å dekke behovet for arbeidskraft der og da, samtidig som det kan gjøres strategisk med tanke på å sikre den kompetansen som er nødvendig for å nå virksomhetens langsiktige målsetninger.

Sykefraværsoppfølging er operativt personalarbeid, samtidig som en virksomhet kan jobbe strategisk med å gjøre arbeidsplassen mest mulig helsefremmende. Konfliktløsning er en operativ oppgave, mens det å utvikle organisasjonskultur og arbeidsmiljø kan være strategisk og samtidig bidra til at færre konflikter oppstår.

Tverrfaglighet i personalledelse

Både rettsvitenskap, økonomi, psykologi, pedagogikk, sosiologi, antropologi, organisasjonsteori og andre fagområder kan være relevante for studiet av og i det praktiske arbeidet med personalledelse.

Personalledelse og HR-ledelse er begreper som kan brukes om hverandre både i faglitteratur og arbeidsliv, samtidig som HR for en stor del har tatt over som begrep om aktiviteter og praksis knyttet til dette området i organisasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Johansen, O. og Sætersdal, H. (2018). HR og personalledelse, (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Kuvaas, B. og Dysvik, A. (2020). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM, (4. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Mikkelsen, Aslaug, Lauvdal, Thomas (2016), Strategisk HRM 1 og 2 (2. utgave). Oslo:Cappelen Damm Akademisk.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg