organisasjonssosialisering

Artikkelstart

Organisasjonssosialisering handler om sosialisering i en ny organisasjon eller til en ny rolle, posisjon eller tilhørighet innenfor samme organisasjon. Sosialisering i en organisasjon innebærer å lære seg hvordan organisasjonen fungerer, og å finne ut av hvordan en selv best kan fungere i organisasjonen.

Begrepet brukes først og fremst i forbindelse med introduksjon av nyansatte i organisasjoner, men sosialiseringen foregår med ulik intensitet gjennom hele ansettelsesperioden. Sosialiseringsprosessen påvirkes av organisasjonens tilrettelegging og oppfølging i samspill med den nyansattes egenskaper og atferd. Introduksjon av nyansatte foregår i forlengelse av rekrutteringen. Derfor vil også de gjensidige forventningene som skapes i forbindelse med rekrutteringsprosessen, prege organisasjonssosialiseringen.

Å være ny i en organisasjon antas å være en opplevelse som i ulik grad er preget av usikkerhet, stress eller sjokk. Læring og informasjonsbearbeiding vil prege den tidlige fasen i en ny organisasjon. Det man må lære og forstå for å bli et velfungerende medlem av organisasjonen, blir omtalt som sosialiseringens innhold. Læringen foregår innenfor ulike utviklingsområder, som for eksempel kan deles inn slik:

 • Jobbrelaterte ferdigheter og evner
 • Forståelse av hvordan organisasjonen fungerer
 • Mennesker og sosiale relasjoner på arbeidsplassen
 • Framtidsutsikter i organisasjonen

Forståelse av hvordan organisasjonen fungerer, innebærer for eksempel å forstå hvilken rolle man selv skal ha, hva slags kultur det er på arbeidsplassen, hvilke mål og verdier organisasjonen styres etter, og hvilke formelle og uformelle relasjoner og maktstrukturer som finnes i organisasjonen.

Den tidlige organisasjonssosialiseringen kan være av stor betydning for hvordan en ansatt finner seg til rette og fungerer i organisasjonen på lang sikt. Erfaringene i introduksjonsfasen påvirker viktige faktorer som jobbtilfredshet, engasjement, ytelse, rolleorientering og gjennomtrekk.

Et begrep som innebærer mye av det samme som organisasjonssosialisering, er onboarding, som i mangel av oversettelse også brukes i norsk bedriftslitteratur. Onboarding omfatter først og fremst strategiske tiltak og virkemidler som en virksomhet kan bruke for å strukturere nyansattes opplevelser den første tiden, for slik å optimalisere nye medarbeideres tilpasning til organisasjonen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Bauer, T.N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D.M. og Tucker, J.S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology, 92(3), 707-721. doi: 10.1037/0021-9010.92.3.707
 • Chao, G.T., O'Leary-Kelly, A.M., Wolf, S., Klein, H.J. og Gardner, P.D. (1994). Organizational socialization – Its content and consequences. Journal of Applied Psychology, 79(5), 730-743.
 • Cooper Thomas, H.D. og Anderson, N. (2006). Invited manuscript: Organizational socialization: A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations. Journal of Managerial Psychology, 21(5), 492-516. doi: 10.1108/02683940610673997
 • Louis, M.R. (1980). Surprise and sense making – what newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. Administrative Science Quarterly, 25(2), 226-251.
 • Morrison, E.W. (1993). Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of Applied Psychology, 78(2), 173-183. doi: 10.1037//0021-9010.78.2.173
 • Saks, A.M. og Ashforth, B.E. (1997). Organizational socialization: Making sense of the past and present as a prologue for the future. Journal of Vocational Behavior, 51(2), 234-279. doi: 10.1006/jvbe.1997.1614
 • Saks, A.M., Uggerslev, K.L. og Fassina, N.E. (2007). Socialization tactics and newcomer adjustment: A meta-analytic review and test of a model. Journal of Vocational Behavior, 70(3), 413-446. doi: 10.1016/j.jvb.2006.12.004
 • Taormina, R.J. (1997). Organizational socialization: A multidomain, continuous process model. International Journal of Selection and Assessment, 5(1), 29-47.
 • Van Maanen, J. og Schein, E.H. (1979). Toward a theory of organizational socialization. I M.B. Staw og L.L. Cummings (red.), Research in Organizational Behavior (Vol. 1). Greenwich, Conn. : JAI Press.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg