Organisasjonssosialisering handler om sosialisering i en ny organisasjon eller til en ny rolle, posisjon eller tilhørighet innenfor samme organisasjon. Sosialisering i en organisasjon innebærer å lære seg hvordan organisasjonen fungerer og å finne ut av hvordan en selv best kan fungere i organisasjonen.

Begrepet brukes først og fremst i forbindelse med introduksjon av nyansatte i organisasjoner, men sosialiseringen kan sies å foregå med ulik intensitet gjennom hele ansettelsesperioden. Sosialiseringsprosessen vil påvirkes av organisasjonens tilrettelegging og oppfølging i samspill med den nyansattes egenskaper og atferd. 

Å være ny i en organisasjon antas å være en opplevelse som i ulik grad er preget av usikkerhet, stress eller sjokk. Læring og informasjonsbearbeiding vil prege den tidlige fasen i en ukjent organisasjon. Det som må læres og forstås for å bli et velfungerende medlem av organisasjonen blir omtalt som sosialiseringens innhold. Læringen kan sies å foregå innenfor ulike domener, eller utviklingsområder. De viktigste utviklingsområdene er:

 • Jobbrelaterte ferdigheter og evner
 • Mennesker og sosiale relasjoner på arbeidsplassen
 • Framtidsutsikter i organisasjonen
 • Forståelse av hvordan organisasjonen fungerer

Sistnevnte innebærer for eksempel å forstå hvilken rolle man selv skal ha, hva slags kultur det er på arbeidsplassen, hvilke mål og verdier organisasjonen styres etter og hvilke formelle og uformelle relasjoner og maktstrukturer som finnes i organisasjonen.

Den tidlige organisasjonssosialiseringen har vist seg å være av stor betydning for hvordan en ansatt finner seg til rette og fungerer i organisasjonen på lang sikt. Prosessene i introduksjonsfasen påvirker viktige faktorer som jobbtilfredshet, engasjement, ytelse, rolleorientering og turnover.

Et begrep som innebærer mye av det samme som organisasjonssosialisering er onboarding, som i mangel av oversettelse også brukes i norsk bedriftslitteratur. Innunder dette begrepet føyes først og fremst strategiske tiltak og programmer som er ment å optimalisere nyansattes tilpasning til den nye organisasjonen.

 • Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology, 92(3), 707-721. doi: 10.1037/0021-9010.92.3.707
 • Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., & Gardner, P. D. (1994). Organizational Socialization - Its Content and Consequences. Journal of Applied Psychology, 79(5), 730-743.
 • Cooper Thomas, H. D., & Anderson, N. (2006). Invited manuscript: Organizational socialization: A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations. Journal of Managerial Psychology, 21(5), 492-516. doi: 10.1108/02683940610673997
 • Louis, M. R. (1980). Surprise and sense making - what newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. Administrative Science Quarterly, 25(2), 226-251.
 • Morrison, E. W. (1993). Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of Applied Psychology, 78(2), 173-183. doi: 10.1037//0021-9010.78.2.173
 • Saks, A. M., & Ashforth, B. E. (1997). Organizational Socialization: Making Sense of the Past and Present as a Prologue for the Future. Journal of Vocational Behavior, 51(2), 234-279. doi: 10.1006/jvbe.1997.1614
 • Saks, A. M., Uggerslev, K. L., & Fassina, N. E. (2007). Socialization tactics and newcomer adjustment: A meta-analytic review and test of a model. Journal of Vocational Behavior, 70(3), 413-446. doi: 10.1016/j.jvb.2006.12.004
 • Taormina, R. J. (1997). Organizational socialization: A multidomain, continuous process model. International Journal of Selection and Assessment, 5(1), 29-47.
 • Van Maanen, J., & Schein, E. H. (1979). Toward a theory of organizational socialization. In M. B. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in Organizational Behavior (Vol. 1). Greenwich, Conn. : JAI Press.

 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.