Faktaboks

Henry Mintzberg
Født
2. september 1939, Montreal, Canada
Henry Mintzberg
Henry Mintzberg, 5. april 2009
Henry Mintzberg
Av .

Henry Mintzberg er en kanadisk forsker og forfatter, kjent for sine bidrag innenfor organisasjonsteori, strategi og ledelse.

Mintzberg har en doktorgrad fra MIT Sloan School of Management i 1968, og er professor i ledelsesstudier ved McGill University, Montreal, Canada. Mintzberg har mottatt mange utmerkelser for sitt arbeid, og har æresgrader fra en lang rekke universiteter rundt om i verden.

Organisasjonsteori

Mintzberg ble tidlig i karrieren kjent for sin typologi av organisasjonsstrukturer, som består av fem strukturelle konfigurasjoner, eller typiske organisasjonsformer:

 1. Den enkle strukturen: liten grad av formalitet og kompleksitet, men høy sentralisering.
 2. Maskinbyråkratiet: stor grad av formalisering og sentralisering.
 3. Det profesjonelle byråkratiet: mange profesjonelle, stor grad av spesialisering og autonomi, desentralisert beslutningsstruktur.
 4. Den divisjonaliserte strukturen: flere delvis selvstendige resultatenheter, som hver kan ha en egen struktur, for eksempel maskinbyråkrati.
 5. Ad hoc-kratiet (the adhocracy): flatere struktur med stort innslag av spesialiserte profesjonelle som jobber fleksibelt, teambasert og i prosjekter.

Hva organisasjonen skaper, og hva slags omgivelser den opererer i, vil være avgjørende for hvordan en gitt struktur vil fungere med hensyn til å nå bestemte målsetninger.

Ledelse

Ledelse på tre plan

Innenfor ledelsesforskningen er et av Mintzbergs sentrale bidrag å ha forsket på hva ledere faktisk gjør i arbeidet sitt, i motsetning til hva de sier eller tror at de holder på med. Ifølge Mintzbergs forskning handler ledelse for en stor del om å prosessere informasjon og å snakke med folk. Mintzbergs typologi over lederroller tar utgangspunkt i at ledelse foregår på tre plan – eller nivåer:

 • Informasjonsnivået (Information plane)
 • Menneskenivået (People plane)
 • Handlingsnivået (Action plane)

På hvert av nivåene må lederen både vende seg innover i egen enhet og utover mot resten av organisasjonen og omgivelsene rundt. Innenfor dette rammeverket får lederen en rekke ulike roller som må håndteres samtidig.

På informasjonsnivået handler det for eksempel om kommunikasjon og beslutninger, om å sette agendaen og etablere strategiske rammer. På menneskenivået handler det internt om å lede mennesker gjennom for eksempel motivasjon, utvikling, kultur og teambygging. Den eksterne siden av menneskenivået handler om bygge relasjoner og nettverk samt representere, formidle og overbevise. På handlingsnivået handler det om doing and dealing, altså å engasjere seg i konkrete oppgaver og prosjekter, håndtere uro og konflikter internt og jobbe med bygging av koalisjoner og gjennomføre forhandlinger eksternt.

Skillet mellom ledelse og administrasjon

Mintzberg mener at skillet mellom ledelse og administrasjon (management) er kunstig. I boken Simply managing (2013) skriver han blant annet at både ledelse og administrasjon inngår i det han omtaler som communityship og som handler om organisasjoner som engasjerte fellesskap basert på gjensidig respekt. Mintzberg legger også vekt på betydningen av å forstå ledelse i en kontekst, altså i en sammenheng som varierer med hensyn til blant annet kultur, sektor, fagområde og organisering. Mintzberg trekker i tillegg fram betydningen av erfaring for god ledelse og legger vekt på at det er utviklende for ledere å reflektere over egen praksis sammen med andre ledere.

Formidling og praksis

Henry Mintzberg har skrevet mange bøker og er en aktiv formidler, blant annet gjennom sosiale medier, der han gjennom videoer, blogginnlegg, artikler og kommentarer tar opp ulike aspekter ved ledelse og organisering. Mintzberg formidler for eksempel tekster om et tema han omtaler som Rebalancing society, der han oppfordrer til å skape sunne globale og lokale samfunn gjennom personlig engasjement, konstruktive sosiale initiativer og dynamisk balanse mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Mintzberg underviser fortsatt på ulike studie- og utviklingsprogrammer knyttet til ledelse. Livet i organisasjoner er det sentrale i hans profesjonelle virksomhet, og som privatperson er Mintzberg særlig opptatt av natur og friluftsliv.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. utg.). Fagbokforlaget.
 • Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Prentice Hall.
 • Mintzberg, H. (1983). Power In and Around Organizations. Prentice Hall.
 • Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations. Free Press.
 • Mintzberg, H. (2013). Simply managing: What managers do – and can do better. Berrett-Koehler Publishers.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg