Organisasjonskultur er et begrep som viser til den kulturen som utvikles blant menneskene i en bestemt organisasjon eller gruppe. I likhet med kultur er organisasjonskultur et mye omtalt fenomen som er vanskelig å definere på en entydig måte.

Organisasjonskultur omfatter de felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg blant medlemmene i en organisasjon. Verdier er det som oppfattes som viktig og verdt å streve etter, mens normer viser til hva som anses som akseptabelt og uakseptabelt når det gjelder holdninger, handlinger og atferd. Virkelighetsoppfatninger hjelper folk til å forstå det som skjer i og omkring organisasjonen, for eksempel hva som kan oppfattes som sant og usant.

Begrepet artefakter, som er kjent fra Edgar Scheins teori om organisasjonskultur, viser til de observerbare uttrykkene for kulturen i en organisasjon. Det kan for eksempel være kleskode, produkter, fysiske omgivelser eller måten folk omgås og opptrer på i virksomheten. Strukturelle ting som belønningssystemer, seremonier og prosedyrer er også blant de observerbare uttrykkene for organisasjonskulturen.

Kulturen kan gi medlemmene i organisasjonen en felles identitet, fremme kollektivt engasjement og øke stabiliteten i det sosiale systemet en organisasjon utgjør. En organisasjonskultur som er god og hensiktsmessig, kan også utgjøre et konkurransefortrinn gjennom å ha en styrende og veiledende funksjon for medlemmene i organisasjonen. Det kan derfor være ønskelig for ledelsen i en virksomhet å fremme en bestemt organisasjonskultur.

Selve begrepet organisasjonskultur er av relativt ny opprinnelse, og ble for fullt tatt i bruk fra rundt 1980-tallet. Nærliggende fenomener, som gruppenormer, har imidlertid vært omtalt tidligere i organisasjonslitteraturen. For eksempel skildret Sverre Lysgaard i 1961 en omfattende undersøkelse av arbeiderkollektivet, gruppekulturen blant industriarbeiderne i en norsk bedrift på 1950-tallet. I boken Arbeiderkollektivet gis et innblikk i konflikter mellom ulike kulturer på ledernivå og arbeidernivå. Konflikter mellom ulike sjikt i organisasjonen kalles for vertikale konflikter. Kulturkonflikter kan også oppstå mellom ulike enheter i organisasjonen eller mellom ulike yrkes- eller profesjonsgrupper i organisasjonen.

Det diskuteres hvorvidt man kan snakke om en overordnet organisasjonskultur, eller om det snarere eksisterer flere subkulturer ved siden av hverandre i en organisasjon. Mange vil betrakte en organisasjon som bestående av både én stor, mer eller mindre felles, organisasjonskultur og flere ulike subkulturer på samme tid. For å kartlegge kulturen i en bestemt organisasjon kan man bruke en rekke ulike metoder, både kvalitative, kvantitative og ulike kombinasjoner av disse. Det finnes også flere standardiserte spørreskjemaer for kulturkartlegging. Ved hjelp av slike kan man sammenlikne organisasjonskulturen på tvers av grupper, enheter eller organisasjoner.

Organisasjonskultur har både som begrep og fenomen vært diskutert og kritisert. Kritiske perspektiver på organisasjonskultur stiller blant annet spørsmål ved hvorvidt man i det hele tatt kan snakke om delte verdier, og betviler at kultur kan brukes som styringsmekanisme i en organisasjon.

Et overlappende begrep er organisasjonsklima, som har vært i bruk i lengre tid. Organisasjonsklima er ikke klart avgrenset fra, og referer til mye av det samme som, organisasjonskultur.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Alvesson, Mats (2002). Organisasjonskultur og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag.
  • Bang, Henning (2020). Organisasjonskultur (5. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Furnham, Adrian (2005). The psychology of behaviour at work: The individual in the organization, (2. utgave). Hove: Psychology Press.
  • Hatch, Mary Jo (2001). Organisasjonsteori: Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver. Oslo: Abstrakt forlag.
  • Lysgaard, Sverre (1961). Arbeiderkollektivet.Oslo: Universitetsforlaget.
  • Schein, Edgar H. (2010). Organizational culture and leadership (4. utgave). San Francisco, California: Jossey-Bass.
  • Schein, Edgar H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45 (2), 109–119.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg