Tilfreds bonde. Av . CC BY-SA 4.0

jobbtilfredshet

Arbeidsglede
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Jobbtilfredshet viser til hvor tilfreds en person er med sin jobbsituasjon. Begrepet brukes ofte som en indikator når man skal måle hvordan ansatte har det på jobb, og om arbeidsmiljøet i en virksomhet er godt.

Jobbtilfredshet har vist seg å henge sammen med en rekke forhold som er viktige i en organisasjon. Høy jobbtilfredshet kan fremme positive faktorer som prestasjoner, produktivitet og prososial atferd. Lav jobbtilfredshet kan ha sammenheng med negative faktorer som fravær, gjennomtrekk og både fysiske og mentale helseplager.

Selv om det umiddelbart virker opplagt hva jobbtilfredshet viser til, er det et begrep som mangler en presis definisjon. Det brukes derfor på en del forskjellige måter i både teori og praksis. Jobbtilfredshet knyttes noen ganger sammen med arbeidsglede eller engasjement, mens man i andre sammenhenger vurderer disse som noe ulike fenomener. Hvilken definisjon man legger til grunn for begrepet, vil avgjøre hvordan man måler jobbtilfredshet, for eksempel i en medarbeiderundersøkelse.

Det finnes ulike modeller for hva som fremmer og hemmer jobbtilfredshet. Jobbtilfredshet kan påvirkes av:

  • Egenskaper ved medarbeideren selv, som for eksempel personlighetstrekk, forventninger og holdninger
  • Kjennetegn ved selve jobben, som for eksempel arbeidsbelastninger, variasjon og autonomi (jobbkarakteristika)
  • Forholdene i organisasjonen, for eksempel når det gjelder ledelse, medvirkning og utviklingsmuligheter

Det vil i tillegg være et gjensidig samspill mellom jobbtilfredshet og hvor tilfreds man er i livet generelt. Generell tilfredshet med livet har i noen undersøkelser vist seg å ha like stor sammenheng med jobbprestasjoner som det jobbtilfredshet har.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Berge, T. og Falkum, E. (2013). Se mulighetene: Arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Erdogan, B., Bauer, T., Truxillo, D.M. og Mansfield, L.R. (2012). Whistle while you work: A review of the life satisfaction literature. Journal of Management, 83, 1038-1083.
  • Furnham, A. (2005). The psychology of behaviour at work: The individual in the organization. Hove: Psychology Press.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg