Herzbergs motivasjonsteori blir ofte omtalt som tofaktorteorien og handler om hva som påvirker motivasjon, tilfredshet og misnøye hos ansatte. Herzberg kom gjennom sin forskning fram til at det er ulike faktorer som skaper henholdsvis tilfredshet og misnøye i en arbeidssituasjon. Teorien skiller derfor mellom to typer faktorer: motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer (også kalt vedlikeholdsfaktorer).

Faktaboks

Også kjent som

Herzbergs tofaktorteori eller motivasjons- og hygieneteori

Bakgrunn

Frederick Herzberg (1923–2000) var en amerikansk psykolog og forsker som ble kjent for sine bidrag innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og ledelsesteori. Det er særlig Herzbergs teori om motivasjon som har blitt stående.

Motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer

Motivasjonsfaktorer handler om jobbens innhold, for eksempel om man har ansvar og innflytelse, får anerkjennelse for det man gjør, og om man opplever mening i arbeidet. Hygienefaktorer handler om betingelsene rundt arbeidet, som for eksempel lønn, fysisk arbeidsmiljø og forholdet man har til andre medarbeidere. Motivasjonsfaktorene antas å påvirke tilfredshet og arbeidsglede, mens hygienefaktorene kan skape misnøye.

Både motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer har å gjøre med behov man trenger å få dekket for at arbeidssituasjonen skal være god. Men ifølge Herzberg er det mer nyttig å se på tilfredshet og misnøye som to ulike og delvis uavhengige tilstander, heller enn som to ytterpunkter på samme skala. Ifølge Herzbergs teori vil det å redusere misnøye ved å bedre hygienefaktorene ikke nødvendigvis skape mer tilfredshet og arbeidsglede. For å fremme tilfredshet og arbeidsglede må man i henhold til teorien gjøre noe med motivasjonsfaktorene.

Grunnlaget for teorien

Teorien ble grunnlagt på et forskningsarbeid der Hertzberg og hans kollegaer brukte en forskningsmetode kalt Critical Incidents Technique for å undersøke hvilke situasjoner og hendelser i jobben som skapte tilfredshet eller misnøye hos de ansatte. Tilsvarende studier har i ettertid blitt utført flere ganger av andre forskere, og det har blitt bekreftet at det er to uavhengige sett med faktorer involvert.

Samtidig har både teorien og Herzbergs metode i ettertid blitt nyansert og utsatt for kritikk. Blant annet har man kritisert teorien for å utelukke at lønn og status også kan virke motiverende i noen sammenhenger. Richard Hackman og Greg Oldham, som ble kjent for jobbkarakteristikamodellen, pekte på at todelingen i motivasjons- og hygienefaktorer i stor grad kan ha vært et resultat av forskningsmetoden som ble brukt. Videre pekte de på at modellen til Herzberg ikke tar høyde for at det kan være individuelle forskjeller mellom mennesker når det gjelder behovet for å ha en kompleks og utfordrende jobb.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Furnham, Adrian (2005). The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in the Organization, andre utgave. Psychology Press.
  • Hackman, J. Richard og Oldham, Greg R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250–279.
  • Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard; Snyderman, Barbara Bloch (1993). The motivation to work. Transaction Publishers.
  • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019). Hvordan organisasjoner fungerer, femte utgave. Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg