HR er en forkortelse for engelsk Human Resources, 'menneskelige ressurser'. Dette omfatter det de ansatte i en virksomhet utgjør av ressurser i form av arbeidskraft, kompetanse og innsats.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for engelsk Human Resources

HR brukes om både teori og praksis knyttet til ledelse og administrasjon av personalet i en virksomhet.

HR-ledelse

HR-ledelse eller HRM (Human Resource Management) handler om å få de riktige medarbeiderne inn i virksomheten og legge til rette for at deres evner, egenskaper og ferdigheter kommer til best mulig anvendelse for virksomheten fra start til slutt i arbeidsforholdet. I dette ligger også å få menneskene i organisasjonen til å fungere godt sammen med hverandre og i virksomheten som helhet.

HR-oppgaver kan både være knyttet til løpende oppfølging av medarbeidere (ofte kalt operative oppgaver) og dreie seg om mer langsiktig planlegging og utvikling (gjerne omtalt som strategiske oppgaver). HR-feltet har i praksis et tverrfaglig tilsnitt, og fag som rettsvitenskap, økonomi, psykologi, pedagogikk, sosiologi, antropologi og andre fagområder vil være relevante for både praktisk og teoretisk HR.

HR og personalledelse

I stor grad samsvarer HR med det som omtales som personalledelse eller personaladministrasjon, med sammenfallende oppgaver og temaer. Samtidig kan det være ulike oppfatninger av hva som omfattes av de ulike uttrykkene, og om de er basert på ulike verdisyn eller retter seg mot ulike målsettinger.

Andre uttrykk som er hentet fra engelsk for å beskrive denne typen funksjoner og oppgaver i en organisasjon, er People and Organization (mennesker og organisasjon), People Operations eller bare People. Begrepet Employee Experience omfatter den samlede erfaringen eller opplevelsen en medarbeider får gjennom ulike interaksjoner med organisasjonen gjennom ansettelsen fra start til slutt. Dette er et mer medarbeidersentrert begrep og en tilnærming til personalledelse som gjerne knyttes til digitalisering og designtankegang.

HR-feltet preges som andre fagområder av strømninger og trender til enhver tid. Et eksempel er agil HR eller smidig HR, som gjenspeiler virksomheters behov for å kunne omstille seg raskt i tråd med omverdenens stadige endringer, som følge av teknologisk eller demografisk utvikling.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Johansen, O. og Sætersdal, H. (2018). HR og personalledelse, (2. utgave). Fagbokforlaget.
  • Kuvaas, B. og Dysvik, A. (2020). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM, (4. utgave). Fagbokforlaget.
  • Mikkelsen, Aslaug, Lauvdal, Thomas (2016), Strategisk HRM 1 og 2 (2. utgave). Cappelen Damm Akademisk.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg