HR (Human Resources)

Artikkelstart

HR er en forkortelse for engelsk Human Resources, 'menneskelige ressurser', som omfatter det de ansatte i en virksomhet utgjør av ressurser i form av arbeidskraft, kompetanse og innsats. HR brukes om både teori og praksis knyttet til ledelse og administrasjon av personalet i en virksomhet.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for engelsk Human Resources

HR-ledelse eller HRM (Human Resource Management) handler om å få de riktige medarbeiderne inn i virksomheten og legge til rette for at deres evner, egenskaper og ferdigheter kommer til best mulig anvendelse for virksomheten fra start til slutt i arbeidsforholdet. I dette ligger også å få menneskene i organisasjonen til å fungere godt sammen med hverandre og i virksomheten som helhet. HR-oppgaver kan være både operative og strategiske. HR-feltet har et tverrfaglig tilsnitt, og fag som rettsvitenskap, økonomi, psykologi, pedagogikk, sosiologi, antropologi og andre fagområder vil være relevante for både praktisk og teoretisk HR.

I stor grad samsvarer HR med det som omtales som personalledelse eller personaladministrasjon, med sammenfallende oppgaver og temaer. Samtidig kan det være ulike oppfatninger av hva som omfattes av de ulike uttrykkene, og om de er basert på ulike verdisyn eller retter seg mot ulike målsettinger.

Andre uttrykk som er hentet fra engelsk for å beskrive denne typen funksjoner og oppgaver i en organisasjon, er People and Organization (mennesker og organisasjon), People Operations eller bare People. Begrepet Employee Experience omfatter den samlede erfaringen eller opplevelsen en medarbeider får gjennom ulike interaksjoner med organisasjonen gjennom ansettelsen fra start til slutt. Dette er et mer medarbeidersentrert begrep og en tilnærming til personalledelse som gjerne knyttes til digitalisering og designtankegang.

HR-feltet preges som andre fagområder av strømninger og trender til en hver tid. Et eksempel er agil HR eller smidig HR, som gjenspeiler virksomheters behov for å kunne agere raskt i tråd med omverdenens stadige endringer, for eksempel som følge av teknologisk eller demografisk utvikling.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Johansen, O. og Sætersdal, H. (2018). HR og personalledelse, (2. utgave). Fagbokforlaget.
  • Kuvaas, B. og Dysvik, A. (2020). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM, (4. utgave). Fagbokforlaget.
  • Mikkelsen, Aslaug, Lauvdal, Thomas (2016), Strategisk HRM 1 og 2 (2. utgave). Cappelen Damm Akademisk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg