Frukt er organer som inneholder frø, og som dannes i blomster. Frukter finnes hos alle blomsterplanter. Mange blomsterplanter har frukter som er viktig føde for dyr, og noen dyrkes og spises av mennesker. Måten begrepet «frukt» brukes på i dagligtalen er forskjellig fra måten man bruker det på i botanikken. I dagligtalen skiller man for eksempel mellom frukter, nøtter og bær, men nøtter og bær er botanisk sett egne frukttyper. Hele artikkelen