Kortskulpe, skulpe (frukt hos korsblomstfamilien) som bare er 1–3 ganger så lang som bred.