Bjønnlus, dialektnavn på de piggete fruktene av plantearten hundetunge. Mothaker gjør at disse ofte setter seg fast til forbipasserendes klær eller dyrepels.