Vingefrukt, frukt (oftest nøttefrukt) utstyrt med vinger i en eller annen form, som står i frøspredningens tjeneste (vindspredning). Se frøspredning.