Polykarp, betegnelse for en plante som blomstrer og setter frukt i flere år (motsatt: monokarp). Brukes også om en fruktsamling som består av mange småfrukter (f.eks. hos soleie).