Akene (akenium, akenokarp, gresk a – ikke; chainein – gape) er en tørr frukt dannet fra ett fruktblad, og frukten åpner seg ikke ved modning. En akene inneholder bare ett frø. Frøveggen er ikke festet til fruktveggen, i motsetning til en karyopse hos kornslagene hvor fruktveggen og perikarpen har vokst mer eller mindre sammen. En akene har aldri pappus. Akene finnes i rosefamilien, leppeblomstfamilien og skjermplantefamilien. Frøene på utsiden av den oppsvulmete blomsterbunnen hos jordbær er akener. Nyper inneholder akener, og frukten hos soleier (smørblomst) er akener. En akene med vingeformet utvekst kalles samara.