Agner, små hinneaktige eller skjellformede høyblad i småaksene hos gress og i kurvene hos en del kurvplanter.