Fruktstand, blomsterstanden i fruktstadiet. I noen tilfeller ser fruktstanden ut som en enkelt frukt, f.eks. hos ananas, borre, fiken og humle.