Amfikarp, som bærer frukt både over og under jorden.