Elektronisk musikk er musikk som er generert eller bearbeidet av elektronisk utstyr. Lydene kan spilles inn analogt eller digitalt og deretter bearbeides på ulike måter. Fra 1990-tallet har tekniske prosesser med lyd blitt digitalisert, men mye av den elektroniske musikken lages allikevel med analogt utstyr. Forløpere for elektronisk musikk kom tidlig på 1900-tallet, blant komponister innen kunstmusikken. Hele artikkelen