Jungle, stilretning innen house- og techno-musikk, jfr. jungle music. Også kalt drum & bass. Oppsto i Storbritannia midt på 1980-tallet og hadde sin storhetstid midt på 1990-tallet, med artister som Goldie og Roni Size & Reprazent. Karakteriseres av raske rytmer ("breakbeats") med ekstra vekt på basstromme og skarptromme, iblant også med elbass eller programmerte basstoner.