Sør-Afrikas geografi

Fagansvarlig

Elling Tjønneland

Chr. Michelsens Institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 65 artikler: