Colesberg Kopje, dagbrudd, diamantgruve i Kimberley, Sør-Afrika. Hevdes å være det største hull som er gravet ut. Dagbruddet har en diameter på 463 meter og var på det dypeste 240 meter dypt før det ble noe fylt opp med sedimenter og vann. Kimberley Mine har videre under bakken en gruve ned til 1097 meter.