Lebowa, tidligere «hjemland», bantustan, i Sør-Afrika; 22 380 km2 fordelt på 15 landområder i den tidligere Transvaal-provinsen. Lebowa var hjemlandet til nord-sothoene. Bantustanen ble oppløst ved avskaffelsen av apartheid-regimet 1994.