Germiston, by i Sør-Afrika, Gauteng, 13 km sørøst for Johannesburg, 1670 moh. Inngår i den store by- og industriregionen Witswatersrand omkring Johannesburg. Byen ligger i hjertet av gullfeltet Rand og har betydelig gullindustri. Jernbaneknutepunkt. Industrien for øvrig omfatter jernbaneverksteder, bomulls-, stål- og kjemisk industri m.m.