Magersfontein, høydedrag i Sør-Afrika, 22 km sørvest for Kimberley. Her seiret 11. des. 1899 boerne over britene. Et minnesmerke er reist over falne fra det skandinaviske korps, som utmerket seg på boernes side.