False Bay, afrikaans Valsbaai, Sør-Afrika, bukt av Atlanterhavet på Kapplandets sørvestspiss, mellom Kapp Gode Håp og Kapp Hangklip i øst. Her ligger flåtestasjonen Simonstown.