Great Limpopo Transfrontier Park, fredspark på 35,000 km² under utbygging i det sørlige Afrika. Great Limpopo Transfrontier Park vil åpne grensene mellom land som har vært i krig og knyte sammen Limpopo nasjonalpark i Mozambique, Kruger National Park i Sør-Afrika, Gonarezhou Game Reserve, Manjinji Pan Sanctuary og Malipati Safari Area i Zimbabwe. Dessuten vil parken knyte sammen Sengwe i Zimbabwe og Makulekeregionen i Sør-Afrika.Great Limpopo Transfrontier Park inneholder de fleste typer av savanne med et rikt plante- og dyreliv. Gjerder tas ned slik at dyrene kan vandre over landegrensene.