Plantevernmidler

Plantevernmidler er kjemiske midler som brukes mot skadegjørere (plantesykdommer, skadedyr og ugress) på planter. Sammen med kjemiske midler mot skadelige organismer i hus og hjem, lager, tekstiler, mot helsefarlige insekter og så videre, inngår de i hovedbetegnelsen pesticider. Etter de organismer plantevernmidlene er rettet mot, inndeles de gjerne i følgende grupper, norske og internasjonale betegnelsene i parentes: soppmidler – fungicider ugressmidler – herbicider insektmidler – insekticider middmidler – akaricider nematodemidler – nematicider sneglemidler – molluskicider gnagermidler – rodenticider De fem siste er skadedyrmidler. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Plantevernmidler

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt