Plantevernmidler er kjemiske stoffer som brukes mot skadegjørere (plantesykdommer, skadedyr og ugress) på planter. De fleste kulturplanter kan bli utsatt for én eller flere snyltende organismer. Resultatet blir som regel at det utbyttet (avlingen) som kulturplantene kan gi, blir redusert. For å unngå dette kan man bruke plantevernmidler.Sammen med kjemiske midler mot skadelige organismer i hus og hjem, lager, tekstiler, mot helsefarlige insekter og så videre, inngår plantevernmidler i hovedbetegnelsen pesticider. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Plantevernmidler

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt