Hormonpreparater, feilaktig, men ofte brukt betegnelse på syntetiske vekststoffer, f.eks. ugressmidler. Mange hormonpreparater har lignende virkning som naturlige plantehormoner, se også fenoksysyrer.