Sneglemidler, molluskicider, midler til bekjempelse av snegler på planter i veksthus og på friland. Til slike midler kan brukes preparater som består av granulert åte (kli) tilsatt karbamatet tiodikarb. Åten strøs på jorda mellom plantene eller planteradene, ikke på selve plantene. Den virker tillokkende og deretter drepende. Preparatene som inneholder tiodikarb er merket helseskadelig og miljøskadelig og har ingen behandlingsfrist. Jfr. plantevernmidler.