Spinosad, kjemisk insektmiddel utviklet fra en naturlig forekommende organisme; kontaktmiddel som virker gjennom berøring eller via næringsopptak. Godkjent mot trips og minerfluer på prydplanter i veksthus. Merket helseskadelig.