Middmidler, akaricider, kjemiske plantevernmidler som er spesialmidler mot midder på planter. De har ingen virkning på insekter og er skånsomme overfor rovmidd som brukes ved biologisk bekjempelse av midder i veksthus. Følgende midler er i bruk i Norge (2005): fenpyroksimat (mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd), heksytiazoks (mot spinnmidd) og klofentezin (mot frukttremidd og veksthusspinnmidd).