Rør på sprøyter for fordeling av plantevernmidler. Bommen ligger horisontalt, på tvers av bevegelsesretningen og er utstyrt med dyser som river opp væsken i dråper. På sprøyter som er montert bak på traktor, er bommen under norske forhold oftest 8–12 m bred, men det finnes også større. Bomhøyden er avstanden fra dyseåpningen på sprøytebommen og ned til objektet som skal sprøytes, for eksempel toppen av plantedekket. For å få jevn fordeling av sprøytevæsken er det viktig at bomhøyden er riktig innstilt, oftest 40–50 cm.