Behandlingsfrist, offentlig fastsatt minstetid mellom siste tillatte behandling med kjemiske plantevernmidler av planteprodukter til mat eller fôr og høsting. Behandlingsfristen er oppgitt på etiketten på alle plantevernmidler og varierer mellom 0 dager og flere uker. Se også plantevernmidler.