Biologisk kontroll, bruk av levende organismer i kampen mot skadeorganismer, kalles også biologisk bekjempelse.