Skadedyrmidler, midler som brukes for bekjempelse av skadedyr, dvs. skadelige insekter, midder, nematoder m.fl. De største gruppene er kjemiske insektmidler og middmidler. Jfr. pesticider og plantevernmidler.