Fangstbelte, bånd av bølgepapp el.l. som bindes rundt stammen av frukttrær for å lokke skadeinsekter til å søke vinterskjul der. Kan benyttes for bekjempelse av eplesnutebille og frostmålere. Beltet settes på i juli (eplesnutebille) eller om høsten og tas av og brennes om vinteren. Også nytteinsekter blir lokket til å overvintre i fangstbelter. Jfr. limring.