Akaricider, kjemiske plantevernmidler mot midder, se middmidler.