EPPO, regional plantevernorganisasjon for Europa og middelhavslandene med sete i Paris. Den bygger på FAOs (FNs matvareorganisasjon) internasjonale plantevernkonvensjon av 1951 og er den eldste av de 9 regionale organisasjonene som etter hvert er blitt etablert i samarbeid med FAO. Hovedformålet er bl.a. å hindre spredning av internasjonalt farlige organismer på planter i forbindelse med eksport og import av planter og plantedeler. Dette gjøres ved innsamling, analyse og distribusjon av faglig informasjon, samordning av fytosanitære bestemmelser, dvs. lover og forskrifter og ellers gi råd og veiledning vedrørende plantesunnhetssertifikat, karanteneforhold, planteinspeksjon osv. EPPO organiserer også vitenskapelige konferanser og symposier om plantevern og plantevernmidler. Det var problemene med koloradobillen som egentlig førte til opprettelse av EPPO i 1951. Det er i alt 45 medlemsland (2004), Norge ble medlem i 1956.