Mikrobiologisk bekjempelse, av skadegjørere på planter er den del av biologisk bekjempelse som omfatter bruk av sykdomsfremkallende (patogene) mikroorganismer som bakterier, sopp, virus og protozoer (som regel inkluderes også patogene nematoder, selv om de ikke er mikroorganismer).