Esfenvalerat, insektmiddel i den kjemiske gruppen pyretroider. Virksomt mot mange sugende og gnagende insekter i korn, gress, grønnsaker og bær på friland, samt i prydplanter på friland og i planteskoler. Virker som kontakt- og magegift, men har også avskrekkende virkning. Skadelig for nyttige insekter og midd. Behandlingsfristen varierer mellom 14 og 60 dager avhengig av plantekultur. Preparatet er merket helseskadelig og miljøskadelig.