Azinfosmetyl, organisk fosforforbindelse til bekjempelse av skadedyr, særlig på frukttrær, bærvekster og grønnsaker. Virksom både som kontakt- og magegift i 10–14 dager mot rognebærmøll, viklere, kålfluer m.m. (se fosforforbindelser). Siste tillatte behandling før høsting er 21 dager. Da norske myndigheter ønsker å begrense bruken av fosformidler, er azinfosmetyl nå kun tillatt brukt ut året 2005. Se insektmidler.