Heksytiasoks, middmiddel som er selektivt overfor spinnmidd på jordbær på friland og i veksthus, og på agurk, tomat og prydplanter i veksthus. Den selektive virkning gjør at middelet i liten grad påvirker spinnmiddens naturlige fiender og kan således benyttes i integrert bekjempelse. Middelet er merket miljøskadelig, og siste tillatte behandling før høsting varierer mellom 3 dager (agurk, tomat) og 14 dager (jordbær).